top of page

Валидиране на пощенска марка

На 20 април 2018-та година се проведе валидиране на пощенска марка, по повод отбелязването на „125 години Пловдивско филателно дружество – начало на организираното филателно движение в България“, която е разработена от мен.

 

Изданието се състои от пощенска марка с номинална стойност 1,50 лева, в тираж 10 100 броя и специален пощенски печат. Събитието се проведе във филателния магазин на Централна поща, Пловдив. На него присъстваха главният изпълнителен директор на „Български пощи” ЕАД Деян Дънешки, представители на Министерството на транспорта, съобщенията и информационните технологии, на Министерството на културата, депутатът и председател на Съюза на българските филателисти Спас Панчев, Георги Дечев – заместник-председател и редактор на списание „Филателен преглед“, дългогодишният председател на Пловдивското филателно дружество Стефан Стефанов и много филателисти.

 

Благодаря на Филателното дружество за оказаната чест и възможност. 

bottom of page